24 mei 2022

Het is niet de eerste keer dat er tijdens het monitoren van de flora reptielen worden waargenomen.
Zo hebben we op meerde projecten de zand- en levendbarende hagedis, en zelfs de zeldzame gladde slang aangetroffen. Toch blijft het bijzonder, zo ook bij de monitoring op de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen op 23 mei. Voorwaarde voor dergelijke soorten in een project is natuurlijk wel dat het in de nabijheid van een bronpopulatie ligt. Maar één jaar na aanleg van een Heemvegetatie al degelijke soorten in je terrein mag je best een succes noemen, waar zit dat dan in?

Op maat gemaakte mengsels
Heem werkt zoveel mogelijk met de bestaande bodem en met respect voor de omgeving. Onze op maat gemaakte inheemse kruidenmengsels passen hier dan ook altijd bij. Bij het samenstellen van zo’n mengsel kijken we naar het floradistrict waarin een project zich bevindt, en proberen we zo dicht mogelijk aan te sluiten bij een bestaande plantenassociatie. Een plantenassociatie is een plantengemeenschap met een relatief constante samenstelling van soorten en met een aantal kenmerkende soorten, de zogenoemde kensoorten. Hiermee ontwikkelen we een vegetatie die past bij de omgeving, en die gemakkelijk gekolonialiseerd kan worden door latente fauna.  Het aantrekken van insecten is een eerste voorwaarde voor het aantrekken van een soort als de zandhagedis. Verder zijn open plekken belangrijk voor de opwarming en voortplanting, en moet er voldoende schuilgelegenheid aanwezig zijn. Met het gebruik van een standaardmengsel mis je deze ecologische relaties, en zal het voorkomen van de Zandhagedis dus onwaarschijnlijker worden.

Flora- en faunavriendelijk beheer
Het toepassen van gebiedseigen flora brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee, zeker als je kijkt naar het beheer. Om een plantenassociatie in stand te houden is een passend maaimoment kiezen cruciaal. Daarnaast is een maaihoogte van minimaal 10 cm aan te bevelen. Zo spaar je de rozetten van planten, maar ook insecten en kleine zoogdieren, en soorten als de zandhagedis. Voor amfibieën en reptielen is het verder van belang om niet ’s ochtends te maaien wanneer zij nog koud en vochtig zijn; ze zijn dan nog niet in staat om weg te komen.

Ten slotte is het van belang om altijd van binnen naar buiten te maaien met kleinschalige materiaal zoals een maaimachine met een vingerbalk of een bosmaaier. Laat bij mooi weer het hooi een paar dagen liggen. Zo krijgt de laatste fauna de kans een uitweg te vinden, en zal bij het drogen van het hooi het laatste vastzittende zaad nog loslaten voordat het afgevoerd wordt.

De Heem-methode is ontstaan vanuit jarenlange praktijkervaring en de samenwerking met ecologische adviesbureaus die aangesloten zitten bij het netwerk Natuurpro. Het aantreffen van een zandhagedis op een van onze projecten is een indicatie dat de omstandigheden gunstig genoeg zijn voor deze soort om zich comfortabel te voelen. Dat maakt ons trots.

Heeft u vragen over het Heem-methode? Neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak.

Delen: