5 maart 2018

Heem en bijen

Heem is begaan met de bijenproblematiek.
De grootschalige en eenzijdige landbouw heeft voor een verarming van het agrarische landschap gezorgd. Zo zijn de weilanden met Paardenbloemen, Klaver en Veldzuring vervangen door grote monotone grasvlaktes. Deze efficiënte en bijna klinische vorm van landbouw vraagt niet alleen om grote hoeveelheden kunstmest, maar kan ook niet zonder bestrijdingsmiddelen.
De gevolgen zijn niet alleen groot voor bijen, maar voor de gehele biodiversiteit!
Heem is niet in staat de verarming van het agrarisch gebied en daarmee de terugloop van biodiversiteit op te lossen. Wel kunnen we lokale impulsen geven door het inzaaien en terugbrengen van de oorspronkelijke, bloemenrijke begroeiing.

De honingbij

De honingbij leeft in een groep: een volk met één koningin. Het volk wordt door een imker overgehouden in een kast of korf.
Afhankelijk van het bloemenaanbod en de periode van de dag bezoeken de bijen gezamenlijk een bloemsoort. Dit maakt hen bestuivers bij uitstek. Maar liefst 70 procent van onze groenten is dan ook bestoven door honingbijen. De economische waarde hiervan bedraagt wereldwijd meer dan 150 miljard euro.
Wilt u iets voor de honingbijen doen of zou u graag een bijenvolk bij uw bedrijf of in uw tuin willen? Vraag ons dan naar de mogelijkheden. Heem heeft zelf bijenvolken en expertise op het gebied van imkerij!

De wilde bij

Wilde bijen leven solitair. Ze stellen andere, vaak specifieke eisen aan hun omgeving.
Van de 357 bijensoorten in Nederland is inmiddels de helft in hun voortbestaan bedreigd.
Als we iets voor wilde bijen willen doen, dan zullen we moeten kijken naar juiste voedselplanten, nestgelegenheid en bouwmateriaal. Deze eisen verschillen per soort. Wilde bijen hebben een veel kleinere actieradius dan honingbijen. Ze hebben dan ook baat bij kleinschalige biotopen. Het aanbrengen van een bijenhotel kan helpen, maar niet voor alle soorten. Slechts 15 procent maakt hier gebruik van.
Als we iets voor de wilde bij of andere insectengroepen willen doen, is het goed om te weten waar de kansen liggen en voor welke soorten we een gerichte bijdrage kunnen leveren. Daarom werkt Heem onder andere samen met de Vlinderstichting en ecologische adviesbureaus met expertise op dit vlak. Op deze manier zijn we samen in staat naar duurzame en succesvolle oplossingen te zoeken.

Delen: