Herstel van de inheemse flora

Heem is een projectgerichte organisatie dat zich inzet voor het behoud en herstel van de wilde flora in Nederland. Dat is nodig, want vergeleken met 1900 is er nog maar 6% van de ruimte voor wilde flora over in ons land. Ons doel is om duurzame en ecologisch passende natuurlijke vegetaties te maken met professionele partijen. Daarom worden Heem-projecten gemaakt door hoveniers die affiniteit hebben met natuur en ondersteund worden door ecologisch adviesbureaus. Een natuurlijke inheemse vegetatie ontwikkelen kan op twee manieren, namelijk door het toepassen van ecologisch beheer of (waar nodig) in te zaaien met een op maat gemaakt mengsel.

Ecologisch beheer

Heem brengt de natuur graag in haar kracht. In het buitengebied is het daarom vaak niet nodig om in te zaaien, maar om de ruimte anders te gaan beheren. In samenwerking met ecologisch adviesbureaus ontwikkelt Heem beheerplannen die passen bij een regio en tot doel hebben om de al aanwezige lokale flora terug te brengen.

Inzaaien en aanpak

Áls een locatie ingezaaid wordt moet dit goed gebeuren. Dit vraagt om uitvoerig onderzoek zodat het in te zaaien mengsel geen floravervalsing of ecologische mismatches veroorzaakt. Elke locatie is anders, en dus vraagt een Heem-project altijd om een unieke aanpak. Heemvegetaties worden alleen gemaakt door aangesloten uitvoerende partijen die ecologische kennis in huis hebben en ervaring hebben in het beheer. Beheerplannen worden opgesteld in samenwerking met bij het Natuurpro-netwerk aangesloten ecologisch adviesbureaus. Zo wordt de kwaliteit van de projecten op korte- en lange termijn gewaarborgd.

Een bodemonderzoek en locatie bezoek leveren ons de benodigde input voor een project. Vervolgens wordt met behulp van de Nederlandse floradistricten een mengsel samengesteld die passen bij de lokale omstandigheden. Ten slotte worden alle Heem-projecten drie keer per jaar gemonitord om de ontwikkeling van de vegetatie te volgen. De opdrachtgever ontvangt hier een digitale rapportage van. Verder zijn de volgende uitgangspunten van belang:

  • Uitgangspunt 1 – er wordt alleen gebruik gemaakt van inheems, autochtoon zaadmateriaal.
  • Uitgangspunt 2 – er wordt alleen gewerkt met op maat gemaakte, gebiedseigen mengsels.
  • Uitgangspunt 3 – er wordt terughoudend gekeken naar het inzaaien van zeldzame soorten.
  • Uitgangspunt 4 – de aanleg en nazorg van projecten wordt uitgevoerd door Heem-partners om de langdurige kwaliteit te waarborgen.

Door het hanteren van deze onderzoekende aanpak legt Heem al ruim 25 jaar succesvolle inheemse kruidenvegetaties aan. De kennis over inheemse flora, ecologie en ecologisch beheer maakt dat veel Heem-projecten al jaren een plek zijn waar de inheemse flora een habitat vormt voor dier en mens.

Wilt u meer weten over onze aanpak? Neem dan contact met ons op.

Een vraag aan Heem?

Neem contact op met Gert-Jan

Gerelateerde projecten

Landelijke dekking van partners