Door de akkerranden op een andere wijze te beheren – namelijk door een meer kruidenrijke vegetatie te gebruiken – is voor boeren in de akkerbouw de plaagdruk verminderd. De kruidenrijke vegetaties bieden namelijk onderdak aan natuurlijke vijanden van plaaginsecten. Dit principe kan ook worden toegepast bij de bestrijding van de EPR.

Voor het stimuleren van natuurlijke vijanden van de Eikenprocessierups zijn specifieke kruidensoorten geselecteerd. Deze mengsels hebben diverse kenmerken. In de eerste plaats zijn ze inheems en autochtoon, d.w.z. de kruidenmengsels bestaan uit inheemse soorten die in Nederland gekweekt en geoogst zijn. Verder zijn in de mengsels een groot aantal scherm- en vlinderbloemige soorten opgenomen. Deze soorten vormen de voedingsbron voor de natuurlijke vijanden. In combinatie met nestgelegenheden kan een geschikte habitat gecreëerd worden. Ten slotte zijn de mengsels gebiedsspecifiek. Het exacte mengsel wordt bepaald aan de hand van de lokale omstandigheden: de ligging van het projectgebied, bodem- en vochtomstandigheden en zon- en schaduwvorming.
Wilt u hierover meer weten?

Neem gerust contact op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek, of download één van onze informatie bladen.

informatieblad eikenprocessierups en natuurlijke vegetaties.
informatieblad Eikenprocessierups en natuurlijke beheersing.

 

 

Een vraag aan Heem?

Neem contact op met Gert-Jan

Gerelateerde projecten

Landelijke dekking van partners