Wat is Natuurlijke plaagbeheersing?

Een belangrijke ecosysteemdienst van inheemse kruidenvegetaties is de beheersing van plaagsoorten. Geen enkel dier is van zichzelf een ‘plaag’. Dit wordt het pas wanneer de mens omstandigheden in de openbare ruimte creëert die de balans tussen soorten verstoort. Wanneer men een eikenlaan plant langs een weg zonder onderbegroeiing is er een ‘ecosysteem’ gemaakt die geschikt is voor een zeer select groepje soorten. Hierdoor is er een kans dat de natuurlijke vijand(en) van een potentiële plaagsoort zich niet kan vestigen. Zo kan een potentiële plaagsoort een plaagsoort worden. Bij Natuurlijke plaagbeheersing ben je bezig met het scheppen van omstandigheden waar natuurlijke vijanden zich wél kunnen vestigen. Zo hoeven we niet keer op keer te verdelgen, maar brengen we balans aan in het ecosysteem.

Eikenprocessierups (EPR)

Om een plaagsoort zoals bijvoorbeeld de Eikenprocessierups (EPR) te controleren zijn twee dingen belangrijk. Er moet diversiteit in zowel soortentoepassing als vegetatiestructuren worden gecreëerd. De EPR komt alleen voor op eiken, dus andere boomsoorten aanplanten verkleint de plaagdruk. Verder zorgt het aanbrengen van een struiklaag bijvoorbeeld dat vogels zich veilig kunnen verplaatsen, en dus foerageren op de EPR. Hetzelfde geldt voor het aanbrengen van een inheemse kruidenvegetatie voor insecten.

Voor plaagreductie van de EPR is daarom een effectief mengsel samengesteld waar een groot aantal scherm- en vlinderbloemigen in voorkomen die natuurlijke vijanden van de rups aantrekken. De betreffende soorten zijn inheems en autochtoon, d.w.z. dat de soorten in Nederland gekweekt en geoogst zijn. Daarnaast zijn de mengsels samengesteld o.b.v. lokale omstandigheden en het floradistrict. Zo sluiten de vegetaties naast hun functie ook goed aan bij de bestaande flora in de omgeving. Naast het aanbrengen van een kruidlaag is het belangrijk dat er ook andere groenelementen worden aangebracht, dat geeft namelijk het beste resultaat.

Download hier onze EPR informatiebladen:

Andere plaagsoorten

Het bovenstaande principe is ook toepasbaar op bijvoorbeeld emelten en engerlingen die een probleem kunnen veroorzaken op sportvelden. Daarnaast kan het inzaaien en anders beheren van akkerranden zorgen voor een verlaagde plaagdruk binnen de akkerbouw en in het kassengebied (lees daar hier meer over). Door de steeds strenger wordende wetgeving rondom het gebruik van pesticiden wordt het toepassen van natuurlijke plaagbeheersing steeds relevanter. Met de juiste toepassing van deze methode ontwikkelen we een mooier en robuuster landschap.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Een vraag aan Heem?

Neem contact op met Gert-Jan

Gerelateerde projecten

Landelijke dekking van partners