De Heem monitoringsapplicatie

Inheemse kruidenvegetaties kunnen een lange levensduur hebben met de juiste aanlegmethode, goed zaadmateriaal en beheer, en monitoring. Door samenwerking met ecologisch adviesbureaus en ervaren hoveniersbedrijven legt Heem al ruim 25 jaar geslaagde projecten aan. Recent is daar dankzij BTTR iets bijzonders aan toegevoegd: de Heem-monitoringsapplicatie. De bestaande monitoringsmethode is omgezet naar een digitale omgeving zodat opdrachtgevers drie keer per jaar snel en efficiënt worden betrokken bij de staat van hun vegetatie. Alle hovenierpartners binnen het Natuurpro-netwerk hebben vanaf nu toegang tot deze app waarmee de kwaliteit van inheemse kruidenvegetaties wordt bijgehouden over de tijd.

Het doel

Voor Heem is het maken van kwalitatief hoogwaardige projecten het belangrijkste. Een monitoringsapplicatie is daarom de logische stap voor de ambitie om inheemse kruidenvegetaties te ontwikkelen die jarenlang in stand kunnen worden gehouden. Dit heeft een positief effect op de levensduur van een vegetatie en dus ook op het duurzame herstel van de biodiversiteit.

De monitoringsmethode

In een monitoringsronde worden ingezaaide en spontane soorten geïnventariseerd door een Heem partners/hovenier die ervaring heeft met de inheemse flora. De Heukels’ Flora is gebruikt als basis voor de dataset met beschikbare soorten. Daarnaast is elke plant voorzien van specifieke informatie uit de Heukels’ die inzichtelijk wordt gemaakt in het monitoringsrapport d.m.v. grafieken en tekst. Voorbeelden hier van zijn de bloeitijd, bloemkleur, zeldzaamheid per floradistrict en specifieke planteigenschappen.

Op één project kunnen er verschillende mengsels worden ingezaaid die passen bij de lokale omstandigheden (bijv. nat, droog, schaduw etc.). Deze locaties kunnen apart van elkaar worden gemonitord omdat verschillende zaailijsten op één project kunnen worden toegevoegd. Zo ontstaat er een beeld van verschillende type vegetaties. Binnen die vegetaties kan nog verder worden ingezoomd door het gebruik van de vegetatieschaal van Tansley die de abundantie per soort weergeeft. Dit geeft inzicht in hoe frequent een (on)gewenste soort voorkomt, en hoe soorten zich tot elkaar verhouden. Al deze verzamelde data kan worden gebruikt om de op maat gemaakte Heem-mengsels nog beter te maken, of om gerichte beheermaatregelen toe te passen.

Bij een verkeerde aanleg- of beheermethode komt het nogal eens voor dat inheemse kruidenvegetaties vergrassen. De belangrijkste maatstaf voor een succesvol project is daarom de procentuele verhouding tussen inheemse kruiden en grassen. Deze verhouding wordt in elke monitoringsronde bijgehouden zodat er een positieve of negatieve ontwikkeling in een project geconstateerd kan worden.

Wilt u meer weten over de Heem-monitoringsapplicatie en de mogelijkheden? Neem dan contact op via [email protected]

Een vraag aan Heem?

Neem contact op met Gert-Jan

Gerelateerde projecten

Landelijke dekking van partners