De Vlinderstichting is dé organisatie die de deskundigheid in Nederland en Europa over vlinders en libellen bundelt. We maken ons sterk voor het behoud en herstel van vlinders en libellen in Nederland en Europa.

Vlinders en libellen zijn goede indicatoren voor biodiversiteit omdat ze zeer kritisch zijn over hun leefomgeving. Gaat het slecht met vlinders, dan staan de anderen, zoals bijen, vogels en zoogdieren ook onder druk. Maatregelen om de vlinders en libellen te beschermen zijn hard nodig. Want veel bedreigde vlinder- en libellensoorten in kleine leefgebiedjes balanceren op de rand van uitsterven. En weg is weg! De Vlinderstichting doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer, zodat de leefomstandigheden van vlinders en libellen verbeteren. Hierdoor worden overlevingskansen van vlinders en libellen vergroot en bedreigde soorten beschermd.

De Vlinderstichting houdt zich ook bezig met voorlichting en educatie om het belang van het behoud en de bescherming van vlinders en libellen onder de aandacht te brengen en draagvlak te creëren. Voorbeelden hiervan zijn voorlichting over tuinieren, lespakketten voor het basisonderwijs (met echte vlinders!), lezingen en tentoonstellingen. Daarnaast werkt De Vlinderstichting samen met gemeenten en bedrijven om duurzaam te vergroenen. Het adviseren voor BREEAM, het vergroenen van bedrijventerreinen en toepassen van Tijdelijke Natuur zijn hier goede voorbeelden van. Het gaat uiteindelijk om de functionaliteit die bijdraagt aan het vergroten van biodiversiteit.

Verder verzamelt De Vlinderstichting informatie over de frequentie en plek waar vlinders en libellen voorkomen en hoe dit verandert in de tijd. De basis van ons advies is onderzoek naar de oorzaken van de afname van vlinders en libellen en naar mogelijkheden om deze afname tegen te gaan door concrete maatregelen toe te passen. De Vlinderstichting heeft met enkele groene organisaties de Living Planet Index voor Nederland gepresenteerd en is betrokken bij de invulling van landelijk natuurbeleid.