Een oplossing in krappe stad

Groene daken hebben de afgelopen decennia een hoge vlucht genomen. Niet alleen is hun aantal sterk toegenomen, ook de kwaliteit en de technische mogelijkheden zijn sterk verbeterd. Ze zijn een uitkomst in steden waar de ruimte beperkt, en de mate van verstening hoog is. Naast de positieve bijdrage die een groen dak levert aan wateropvang en het urban heat-island effect zijn er ook mogelijkheden om natuur op daken te realiseren. Tot nog toe wordt op daken vaak niet-Nederlands plantmateriaal toegepast wat geen recht doet aan de titel ‘natuurdak’. De reden hiervoor moeten we onder meer zoeken in de ondergrond, het gebruikte substraat, dat voornamelijk uit stenig materiaal bestaat. Bij Heem hebben we daar verandering in gebracht.

Ontwikkeling Heemsubstraat

De toepassing van uitheemse beplanting op daken was de voornaamste aanleiding om samen met Natuurpro-partner Optigrün te kijken naar daksubstraten, en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een eigen Heemsubstraat te ontwikkelen. Na veel onderzoek en een proef van drie groeiseizoenen hebben we een kalkarm- en rijk Heemsubstraat ontwikkeld. Hiermee kunnen we beter aansluiten bij de lokale omstandigheden en inheemse planten toepassen die in de omgeving thuishoren. Door de realisatie van meerdere Heem natuurdaken in de afgelopen jaren weten we dat inheemse planten goed kunnen overleven op daken.

Fauna op daken?

De toepassing van inheemse planten is dus mogelijk door het gebruiken van een Heemsubstraat, maar slaat fauna daar dan ook op aan? Een  onderzoek van de Vlinderstichting heeft aangetoond dat vlinders graag groene daken met een diverse, inheemse vegetatie bezoeken om er te foerageren. Wanneer er ook waardplanten aanwezig zijn en het natuurlijk substraat minstens tien centimeter dik is, kan er ook voortplanting plaatsvinden. De aanwezigheid van reliëf en structuren (bijvoorbeeld een hoop zand of rotselementen) maken een groen dak extra aantrekkelijk voor insecten. Het is dus mogelijk om de diversiteit aan planten en insecten te laten toenemen door het aanbrengen van een natuurdak.

Wil u meer weten over de mogelijkheden op uw dak?
Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.

Een vraag aan Heem?

Neem contact op met Gert-Jan

Gerelateerde projecten

Landelijke dekking van partners