18 februari 2019

Medewerker van heempartner Buro Bakker, Maarten Immerzeel, deed hier onderzoek naar.
Wilt u meer weten over het onderzoek van Maarten van Immerzeel, bezoek dan de site van Buro Bakker

Naast deze voordelen voor de biodiversiteit is er ook een landschappelijk voordeel.
De toepassing van veelal dezelfde, gecultiveerde beplanting heeft de afgelopen decennia, met name in het openbaar groen, voor een monotoon beeld gezorgd. Deze beplanting past meestal niet bij het gevoel dat deze omgeving bij ons oproept.

Zoals een streek herkenbaar is aan het type en de vorm van de bebouwing, verkaveling van percelen, reliƫf en aan- of afwezigheid van landschapselementen, zo zou de streek ook herkenbaar moeten zijn aan het type beplanting. Naast de grondsoort die hierin mede bepalend is, ligt er vaak ook een cultuurhistorische context aan ten grondslag, zoals de heide op de Veluwe, de kleinschaligheid in de Achterhoek of de dijken en uiterwaarden in het rivierengebied. Dergelijke landschapstypen hebben ook hun eigen, typerende inheemse vegetatie. Bij het toepassen van groen zijn we hier vaak aan voorbijgegaan, wat tot een verschraling van het landschap heeft geleid.

Het spreekt voor zich dat elk van deze landschapstypen en hun bijbehorende inheemse begroeiing ook hun eigen fauna herbergen.
Kijken we op detailniveau naar de groep insecten, dan is het logisch dat in de berm langs een fietspad op de heide heel andere soorten leven dan in de berm van een fietspad langs een rivierdijk. Als we dus iets willen doen aan de terugloop van insecten, is het niet alleen zaak om voor inheemse (Nederlandse) soorten te kiezen, maar ook goed te kijken welke specifieke soorten er in een bepaald gebied thuishoren.

Hoog tijd dus om het roer om te gooien en te kiezen voor de juiste vegetatie op de juiste plaats.

Het is mogelijk om hiervoor vrijblijvend een afspraak te maken met een adviseur bij u in de buurt, u kunt hiervoor een mailtje sturen naar [email protected]

Wil u nu zelf aan de slag, als Heem hebben we meegewerkt aan het boek Planten van hier. Een boek vol leuke tips om zelf mee aan het werk te gaan. Zeker met het aankomende voorjaar.

 

 

Delen:

Landelijke dekking van partners