Duurzame biodiverse ontwikkelingen bij golfclub in Veendam

Natuurlijke Vegetaties

‘Wat zijn onze kansen voor de duurzame ontwikkeling van een inheemse bloemrijke vegetatie?’ Dat was de vraag van Golfclub Landgoed De Compagnie. De Enk Groen & Golf (beheerder van de golfclub en Heem-partner) schakelde Heem in voor advies en uitvoering. Het doel: de creatie van bloemrijke vegetaties met een hoge biodiversiteit die recht doen aan de omgeving.

De golfclub ligt aan de rand van Veendam, in een weidse groene omgeving. Enige tijd geleden zijn daar inheemse standaard bloemenmengsels ingezaaid. Deze zorgden helaas voor vergrassing: de soorten bleken onvoldoende bij de grondsoorten en de omgeving te passen.

Onderzoek naar bodem en omgeving

In het najaar van 2022 heeft Heem advies uitgebracht en zijn verschillende soorten ingezaaid. Voor het samenstellen van het soortenmengsel is onder meer specifiek gekeken naar de bodem, de voedingstoestand en het kalk- en vochtgehalte van de bodem. Ook is sterk rekening gehouden met de fauna die in de omgeving voorkomt. De soorten vormen uiteindelijk een natuurlijk geheel.

De belangrijkste uitgangspunten bij dit project:

  • Er is gekozen voor een autochtone vegetatie die past bij de omgeving én bij de onzichtbaar aanwezige fauna (vooral insecten).
  • De rijke bloeier grote ratelaar is ingezaaid om vergrassing tegen te gaan.
  • Peen is ingezaaid om te zorgen voor stuifmeel voor de dolkwesp. Deze sluipwesp parasiteert op engerlingen (geelwitte larven) en andere larven van grote kevers. Veel golfbanen hebben problemen met engerlingen en emelten (larven van de langpootmug) die de grasmat flink aantasten, zo ook De Compagnie.
  • Moeraswolfsklauw en zonnedauw komen voor in de omgeving. Dit zijn niet-algemene soorten. Om deze te beschermen, is er extra aandacht voor het beheer. Dat betekent: oppassen voor gras- of rietvorming. Dit kan de vestigingsplaats van deze bijzondere soorten bedreigen.

En hoe nu verder?

Het beheer wordt in drie tot vijf groeiseizoenen op de verschillende soorten afgestemd. Binnen deze periode zal er met een goede begeleiding een stabiele vegetatie ontstaan die bij hetzelfde beheer nauwelijks zal veranderen. Heem blijft in elk geval de komende jaren betrokken bij de monitoring.

Heem- en Natuurpro-partner Buiting Advies heeft het ecologisch werkprotocol opgesteld. Met dit protocol kunnen de greenkeepers het beheer uitvoeren zonder de Wet Natuurbescherming te overtreden. De golfclub heeft dit protocol ook nodig voor de GEO-certificering (certificaat voor duurzaam golfbaanbeheer).

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”