6 december 2016

2

Bij de praktische uitvoering van natuurbeheer en natuurontwikkeling staat het halen van ecologische doelstellingen natuurlijk voorop. Toch blijkt het in de praktijk niet eenvoudig om hierop te sturen. Om kennis en ervaringen uit te wisselen organiseren Heem, Jonkers Hoveniers, RANOX natuuraannemer en Regelink Ecologie & Landschap op 19 januari 2017 een mini-symposium. Vier sprekers geven een korte presentatie waarna een discussie en aansluitend een borrel plaatsvinden. Een interessante middag voor iedereen die zich bezighoudt met groen- en natuurbeheer en natuurontwikkeling.

Onderwerpen

Sturen op kwaliteit: zoeken naar succesformules

Patrick Kloet – Teamleider – Staatsbosbeheer
Als teamleider is Patrick verantwoordelijk voor het aansturen van beheerders bij Staatsbosbeheer. Patrick zal ingaan op het beleid en het beheer van Staatsbosbeheer en vertelt wat de organisatie van opdrachtgevers verlangt. Waar loopt Staatsbosbeheer tegenop en wat zou veranderd kunnen worden?

Uitvoering van natuurbeheer en -ontwikkeling bij Natuurmonumenten

Frenk Janssen – Coördinator beheer Mergelland/ Maastricht  – Natuurmonumenten
Frenk zorgt voor het beleid en de uitvoering van natuurbeheer en -ontwikkeling bij Natuurmonumenten. Welke eisen stelt Natuurmonumenten aan aannemers? Hoe wordt de kwaliteit van de uitvoering geborgd? Op welke manier wordt daarbij rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna?

Ecologie bij het waterschap: mooie kansen of bijzaak?

Michel Smits – Ecoloog – Waterschap Roer en Overmaas
Als waterschap heb je invloed op het beheer en de inrichting van je eigen stroomgebieden. Tevens beïnvloedt het waterschap het waterpeil van agrarische percelen en natuurgebieden. Werken bij een waterschap biedt kansen voor ecologie. Hoe geeft Waterschap Roer en Overmaas daaraan invulling?

Essentaksterfte: een grote impact op natuur, bos en landschap.

Ronald Buiting – Directeur – Buiting Advies
Sinds kort is Nederland in de ban van de essentaksterfte. Deze bomenziekte grijpt razendsnel om zich heen. Wat zijn de gevolgen? Hoe kunnen we tot een goed plan komen om de effecten en risico’s om te zetten in kansen?

Algemene informatie

Datum: donderdag 19 januari 2017
Tijdstip: inloop: 15:00 uur, start symposium: 15:30 uur
Locatie: Citaverde College, Jagerstraat 6, 6042 KA, Roermond
Kosten: deelname is kosteloos
Dagvoorzitter: Johannes Regelink

Aanmelden

Aanmelden kan via de website van Regelink Ecologie & Landschap.

Delen:

Landelijke dekking van partners