3 september 2013

1

Het groeiseizoen loopt al wel op zijn eind maar is nog niet afgelopen, ondanks de relatief droge zomer bloeien er nog heel wat soorten. De balans van de voorjaarsbloeiers is al wel op te maken. Leuk is in dit verband te melden dat er op steeds meer Heem projecten Orchideeën verschijnen, met name Rietorchis en de Brede orchis.

Zo ook aan de Galgeweg in het Westland. Lees meer

 

Maar hoe zit dat precies en wat is het verschil tussen Rietorchis en Brede orchis?

Rietorchis, Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa. Middelhoge tot hoge, slanke, grasgroene zomerbloeier die bloeit met roze, paars-rode bloemen. In vakliteratuur is de wetenschappelijke benaming vaak net iets anders dan in de Heukels’ Flora er wordt onderscheid gemaakt tussen de Gewone rietorchis (D. praetermissa subsp. praetermissa) en de Gevlekte rietorchis (D. praetermissa subsp. junialis). De laatste is minder talrijk dan de eerste.

De Rietorchis is in ons land een beschermde soort (tabel 2) en hoewel hij lokaal vrij algemeen kan voorkomen, is het zeker geen algemene soort. Toch is deze binnen de orchideeënfamilie samen met de Brede orchis één van de algemenere soorten. Dit doordat hij toleranter is ten opzichte van stikstof dan de andere soorten uit het orchideeëngeslacht.

Je treft Rietorchis in verscheidende biotopen, waaronder veenmosrietlanden, natte hooilanden, kwelgronden en soms zelfs opgespoten zandvlaktes.

Rietorchis heeft het liefst een zonnige tot licht beschaduwde groeiplaats met een vochtige bodem en een min of meer neutrale tot matig zure, voedselrijke grond.

Kenmerk van Rietorchis ten opzichte van de erop lijkende Brede orchis is dat de bloei pas begint als de stengel al hoog gestrekt is. De Brede orchis komt met een bloemknop uit de grond, zoals we dat ook wel van een krokus kennen. Ook valt de bloei van de Rietorchis wat later in het seizoen, zij het dat er een lichte overlap is tussen de laatste bloeiende Brede orchis en de eerste Rietorchissen, hieruit kunnen overgangsvromen ontstaan die niet goed meer zijn te onderscheiden.

Rietorchis is een soort die profiteert van ecologisch bermbeheer. Met name in Zuidwest Nederland zien we een toename van deze soort in de bermen.

 

Delen:

Landelijke dekking van partners