7 juli 2015

2

Heem is een samenwerking van acht groene aannemers in het realiseren van natuurlijke vegetaties in de bebouwde omgeving. Heem heeft een eigen kwekerij waar zaden van meer dan honderdvijftig inheemse planten soorten gekweekt worden. Inzaaien van dit materiaal vindt alleen plaats als in dat passend in het floradistrict. Naast het realisering van natuurlijke vegetaties breidt Heem haar diensten uit met natuurtechnisch advies en tijdelijke natuur.

Gert-Jan Koopman: “De samenwerking met groen aannemers willen we graag uitbreiden met ecologische adviesbureaus. Wij denken dat het opzetten van een netwerk waarin we de kennis en ervaring van bureaus en aannemers met elkaar delen tot mooiere projecten leidt.”

Regelink Ecologie & Landschap is als eerste bureau gevraagd om deel te nemen als partner van Heem.

Johannes Regelink: “Het deelnemen aan het netwerk van Heem past in onze bedrijfsfilosofie. Als landelijke adviesbureau met medewerkers die verspreid in het land vanuit kantoor aan huis werken, werken wij samen met een groot aantal partners. De samenwerking binnen Heem geeft ons de mogelijkheid onze dienstverlening uit te breiden. Zo wordt binnen BREEAM projecten al regelmatig een natuurlijke vegetatie aangeboden. Nu kunnen we opdrachtgevers daarin een stap extra faciliteren.”

Heem breidt haar diensten nu uit met natuurtechnisch advies en tijdelijke natuur. Advisering gebeurd door Gert-Jan Koopman van Heem of door een van de adviseurs van Regelink Ecologie & Landschap. Dit wordt afgestemd op het type project en de daarmee gevraagde kennis.

Delen:

Landelijke dekking van partners