22 april 2013

1

De werkzaamheden bij Landgoed De Klokkenberg maken deel uit van het landschapsplan dat is opgesteld door Lodewijk Baljon landschapsarchitecten. Uitgangspunt van het landschapsplan is het landgoed te herstellen in de traditie van de oorspronkelijke opzet en ruimtelijkheid. Onderdeel hiervan is het herstellen van de openheid van het Markdal. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de status van Rijksmonument zijn hierin bepalende factoren.
In maart is de laatste hand gelegd aan de kwelgebonden natte hooilanden op Landgoed de Klokkenberg. Het gebied met een grootte van 8 hectare is afgelopen jaar licht afgegraven om de aanwezige kwel optimaal te benutten. Daarnaast is een greppelstructuur aangebracht om het water geleidelijk af te voeren naar de rivier De Mark. De laatste werkzaamheden omvatten het afgraven, begreppelen en inzaaien van de laatste hoek en het plaatsen van een overstort richting de Mark. Komende jaren zal een rijke, kleurige kruidenvegetatie het beeld van deze 8 hectare bepalen en een metamorfose geven aan Landgoed de Klokkenberg!

Voor vragen kunt u bellen met Mark Rotteveel: 06-51223803 

 

Delen:

Landelijke dekking van partners