14 september 2022

Helpt beplanting buíten de kas samen met weerbare teeltsystemen daarbinnen plagen te bestrijden? Deze vraag staat centraal bij het project ‘Biodiversiteit in en om de kas’. De vier deelnemende glastuinbouwbedrijven uit het Zuid-Hollandse Oostland zijn enthousiast. RANOX Natuuraannemer verzorgde in het project de inrichting van proefvelden bij de glastuinders, met een speciaal mengsel van Heem. Nieuwe Oogst wijdde er een uitgebreid artikel aan.

Veel onderzoek naar weerbare teeltsystemen in de glastuinbouw is vooral gericht op biologische bestrijding ín de kas. Maar hoe zit het buíten de kas? Het gras tussen de kassen wordt nu meestal kort gehouden, vanuit de aanname dat dit de vermeerdering en invlieg van plagen beperkt. Alleen: veel plagen verspreiden zich ook met de wind over grote afstanden en komen dan alsnog in de kassen terecht.

Proefvelden volop in bloei

Om plagen biologisch te bestrijden kan biodiversiteit rondom kassen gunstig zijn door de vestiging van allerlei natuurlijke vijanden. Om dit te onderzoeken, zijn in het najaar van 2021 vier proefvelden bij glastuinders aangelegd. Initiatiefnemers voor het project zijn Glastuinbouw Nederland, Adviesbureau Innoplant en de businessunit Glastuinbouw van Wageningen University & Research (WUR).

Na bodemonderzoek is besloten om op alle locaties hetzelfde Heem-mengsel te gebruiken, onder meer met composieten en vlinderbloemigen. Dit nam RANOX natuuraannemer voor haar rekening. De velden staan nu volop in bloei en de eerste metingen laten al interessante resultaten zien.

Inheems mengsel passend bij de omgeving

Projectleider Bram van Schaffelaar vertelt: “De inheemse bloemen en planten uit het mengsel passen goed bij de omstandigheden en bodemgesteldheid in het Oostland. Ze kunnen zorgen voor een gevarieerde insectenpopulatie, die onderzoekers van de WUR in kaart brengen met verschillende vangtechnieken.” En wat betreft het beheer? “We proberen de natuur haar werk te laten doen en zo weinig mogelijk in te grijpen, zoals het water geven van de vegetaties in droge periodes.”

Lees het artikel in de Nieuwe Oogst

Benieuwd naar het gehele artikel? Lees het verhaal in Nieuwe Oogst.

Delen: