Nieuws

Pilot bestrijding eikenprocessierups met natuurlijke vijanden

Meer nieuws:

De eikenprocessierups bestrijden zonder wegzuigen- of branden, zonder gif, maar met biologische bestrijding. In Gelderland loopt een pilot van De Vlinderstichting waarbij onderzocht wordt of met de inzet van de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups de opmars van dit insect onder controle te houden is.

Op verschillende locaties in Gelderland zijn wegbermen geschikt gemaakt als habitat voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. In januari dit jaar is er gestart met het afplaggen van de wegbermen. In deze bermen is vervolgens een Heem-mengsel ingezaaid. De plantensoorten die uit het Heem-Mengsel groeien, vormen het habitat voor sluipwespen en sluipvliegen, de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Door habitat te creëren voor deze natuurlijke vijanden wordt verwacht dat deze vijanden zich in daar gaan vestigen en vervolgens prederen op de eikenprocessierupsen.

Of de pilot succesvol is of niet is nog even afwachten. De Vlinderstichting monitort de aanwezigheid van de vijanden van de eikenprocessierupsen in de verschillende stukken wegberm en of dit leidt tot minder eikenprocessierupsen. Dit moet vervolgens afgezet worden tegen de aanwezigheid van eikenprocessierupsen in ‘onbewerkte’ stukken berm. De Vlinderstichting zal verder communiceren over de resultaten van de pilot als deze beschikbaar zijn.

Wilt u meer weten over het ingezaaide mengsel van inheemse bloemen? Neem dan contact met ons op. Wilt u meer weten over de pilot? Neem dan contact op met Anthonie Stip van De Vlinderstichting.

Foto: Verhoeve Groen.

14/07/2017
23/04/2018

BREEAM Mini-symposium –

Op donderdag 17 mei organiseren Verhoeve Groen, Buro Bakker en Heem een minisymposium over BREEAM. We willen u daarvoor... ...Lees verder

05/03/2018

Zien we u op het Ecologica symposium?

Donderdag 8 maart staat Heem op het symposium 'Ecologie in de praktijk' wat jaarlijks georganiseerd wordt door  Ecologica. Vanuit... ...Lees verder

05/02/2018

Studieavond bestrijding eikenprocessierups met Heem

Op 28 februari organiseert Van Helvoirt Groenprojecten een studieavond over de bestrijding van eikenprocessierupsen door gebruik te maken van... ...Lees verder