Nieuws

Pilot bestrijding eikenprocessierups met natuurlijke vijanden

Meer nieuws:

De eikenprocessierups bestrijden zonder wegzuigen- of branden, zonder gif, maar met biologische bestrijding. In Gelderland loopt een pilot van De Vlinderstichting waarbij onderzocht wordt of met de inzet van de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups de opmars van dit insect onder controle te houden is.

Op verschillende locaties in Gelderland zijn wegbermen geschikt gemaakt als habitat voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. In januari dit jaar is er gestart met het afplaggen van de wegbermen. In deze bermen is vervolgens een Heem-mengsel ingezaaid. De plantensoorten die uit het Heem-Mengsel groeien, vormen het habitat voor sluipwespen en sluipvliegen, de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Door habitat te creëren voor deze natuurlijke vijanden wordt verwacht dat deze vijanden zich in daar gaan vestigen en vervolgens prederen op de eikenprocessierupsen.

Of de pilot succesvol is of niet is nog even afwachten. De Vlinderstichting monitort de aanwezigheid van de vijanden van de eikenprocessierupsen in de verschillende stukken wegberm en of dit leidt tot minder eikenprocessierupsen. Dit moet vervolgens afgezet worden tegen de aanwezigheid van eikenprocessierupsen in ‘onbewerkte’ stukken berm. De Vlinderstichting zal verder communiceren over de resultaten van de pilot als deze beschikbaar zijn.

Wilt u meer weten over het ingezaaide mengsel van inheemse bloemen? Neem dan contact met ons op. Wilt u meer weten over de pilot? Neem dan contact op met Anthonie Stip van De Vlinderstichting.

Foto: Verhoeve Groen.

14/07/2017
17/08/2017

Bras Fijnaart 60 jaar

Bras Fijnaart viert op 14 september haar 60 jarig jubileum met een symposium. ...Lees verder

02/05/2017

Heem op de ‘Dag van de Openbare Ruimte’ in Maastricht

Op donderdag 18 mei staat Heem op een speciaal 'Biodiversiteitsplein' op de Dag van de Openbare Ruimte' in MECC... ...Lees verder

31/01/2017

Heem gaat voor vijf hectare Stadsnatuur!

Onder het motto ‘niets is beter voor de economie dan groen’ gaat Heem zich als aanjager inzetten voor de... ...Lees verder