4 maart 2015

1

Orchideeën zijn wettelijk beschermd, ze komen ook buiten natuur gebieden voor, wat nog al eens voor problemen kan zorgen.

De afgelopen deccenia worden orchideeën in toenemende mate aangetroffen buiten natuurgebieden. Het betreft vaak de soorten Hondskruid, Bijenorchis, Bokkenorchis en Rietorchis. Orchideeënsoorten die net iets minder kritisch zijn dan hun broertjes en zusjes en gemakkelijk nieuwe locaties koloniseren. Ook buiten natuurgebieden zijn orchideeën beschermd middels de Flora en Faunawet. Doordat de plekken waar de orchideeën zich vestigen vaak een andere functie en/of bestemming hebben ontstaan er knelpunten. De regeling tijdelijke natuur kan hierin soms een uitkomst bieden. Wilt u meer weten kunt u cotact opnemen met [email protected]

Lees meer…

Bericht uitgegeven door Werkgroep Europese Orchideeën op vrijdag 6 februari 2015

Delen:

Landelijke dekking van partners