6 januari 2023

Met een “jaarrond”-bloeiende vegetatie langs de wegen wordt in het overwegend kale landschap van de Bollenstreek een impuls gegeven aan de biodiversiteit én het aanzien van de regio.

Met dit prachtige concept/project is H+N+S Landschapsarchitecten geselecteerd voor het Blauwe Kamer Jaarboek 2022
Heem heeft aan de basis gestaan en samen met de Koninklijke Ginkel Groep meegedacht over het toepassen van inheemse kruiden die recht doen aan de omgeving maar ook een wezenlijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit.

Wil u hier oven meer weten.

Delen:

Landelijke dekking van partners