19 juli 2023

Heem is specialist in inheemse plantensoorten. Wij passen natuurlijke, inheemse vegetatie toe in de landschappelijke en stedelijke omgeving. Bij de aanleg van fleurige en robuuste wegbermen en plantsoenen bijvoorbeeld, waarin in ieder seizoen iets bloeit of leeft. Niet alleen ziet een heemtuin er prachtig uit, ze is ook nog eens veerkrachtig bij bijvoorbeeld droogte en het geeft een positieve impuls aan de biodiversiteit.

Voedselketen en biodiversiteit

Inheemse planten groeien van oorsprong in onze streken. Ze vormen een voedselbron (drachtplant) en voortplantingsplek (waardplant) voor allerlei lokale insecten die ernstig in aantal zijn afgenomen de laatste jaren. Denk aan wilde bijen, zweefvliegen en vlinders. Deze vormen op hun beurt weer voedsel voor grotere dieren zoals vogels, vleermuizen en amfibieën. Inheemse planten zijn daarom van levensbelang voor de gehele voedselketen en de biodiversiteit.

Voorbeelden van heemplanten zijn bijvoorbeeld de felgele, gewone rolklaver, waardplant voor de vlinder het Icarusblauwtje. Kamille, een hele bekende heemplant en wilde marjolein, ook bekend als het keukenkruid oregano. De ruige anjer een prachtig subtiel kruid met kleine felroze bloemen, maar ook de lichtblauwe beemdkroon (knautia arvensis), knoopkruid of de ‘gewone’ klaproos.

Groeiende aandacht

Steeds meer mensen zien de schoonheid en kracht van inheemse plantensoorten. Ze worden ook gebruikt door bekende landschapsarchitecten als Piet Oudolf en andere tuinliefhebbers en tuinarchitecten. Nederlandse fans van natuurlijke tuinen met heembeplanting, worden zelfs ‘The Dutch Wave’ genoemd. Met navolging in onder meer Engeland en de VS. De aandacht en liefde voor heemplanten groeit!

Eigen kwekerij

Heem heeft een eigen kwekerij waar we origineel Nederlands, autochtoon zaadmateriaal oogsten waarvan de vindplaats is vastgelegd. Dat gebruiken we voor vermeerdering en uitzaaiing. Dit zorgt voor hoogwaardige zaden en planten die de concurrentie met andere planten, storingsvegetatie, aankunnen. Bij Heem weten we waar de heemplanten van oorsprong vandaan komen en in welke bodemsoorten en omstandigheden ze het beste gedijen.

Zo werkt Heem aan de herkenbaarheid van het landschap en beheren we een beplanting die sterk en toekomstbestendig is. Ook in tijden van grote regenval of bij droogte. Door onze kennis van deze inheemse plantensoorten kunnen wij ons beheer specifiek op die soorten aanpassen, waardoor je nog sterkere vegetaties krijgt en biodiversiteit ondersteunt.

Delen: