29 september 2016

2

Help! De essen sterven!

De komende jaren dreigt een zeer groot deel van de essen (Fraxinus excelcior) in Nederland te verdwijnen door de essentaksterfte. De bomenziekte grijpt hard om zich heen en vormt een reële bedreiging voor het totale essenbestand in ons land.

De gevolgen zijn ingrijpend. Ecosystemen worden verstoord, het landschapsbeeld verandert en de biodiversiteit wordt aangetast. Een groot aantal verbindende elementen gaat verloren. Daarnaast zorgt de ziekte voor onveilige situaties door het afsterven van bomen.

Het is raadzaam de effecten op tijd in kaart te brengen teneinde ze te kunnen verzachten. Een planmatige aanpak is nodig. Denk aan het tijdig planten van vervangende soorten, het voorkomen van dood hout en het realiseren van een nieuw bostype. Monitoring en beheer is de komende jaren van groot belang.

Heeft u te maken met essentaksterfte en zoekt u een aanspreekpunt voor inventarisatie, advies, beheer en monitoring? Natuurbedrijf Heem levert een totaalconcept. Heem is een samenwerkingsverband van uitvoerende bedrijven en adviesbureaus, gericht op het realiseren van natuurwaarden in projecten. Door deze samenwerking heeft Heem landelijke dekking en kunnen al haar aangesloten partners dit concept leveren.

Delen:

Landelijke dekking van partners