20 februari 2015

1

Wijkoverleg Venlo Oost is een actieve groep buurtbewoners die de wijk een warm hart toedraagt en die het sociale gevoel in de wijk naar een hoger plan wil tillen. Van de gemeente Venlo kregen zij subsidie om het braakliggende Marianum-terrein een tijdelijke nieuwe bestemming te geven. Het wijkoverleg vroeg Jonkers hoveniers om te assisteren bij de invulling van dit terrein.

De gemeente heeft het grondwerk laten verzorgen en de paden aangebracht. Jonkers hoveniers heeft samen met de buurtbewoners ter overbrugging een Phacaelia-mengsel ingezaaid (dit is een uitstekende insectenplant), klimplanten geplant en de mediterrane border aangeplant. De Phacaelia is een tijdelijke oplossing omdat het seizoen al te ver gevorderd was. Phacaelia bloeit vanaf juni en geeft een blauwe bloemenpracht waar heel veel vlinders en andere insecten op afkomen.

In het najaar is de Phacaelia afgemaaid en op de composthoop gelegd. Deze winter is een duurzaam wild bloemenmengsel van Heem ingezaaid. Enkele herkenbare planten in dit mengsel zijn Avondkoekoeksbloem, Fluitenkruid, Grote ratelaar, Knoopkruid, Peen, Vijfdelig kaasjeskruid en Zwarte toorts.

 

Delen:

Landelijke dekking van partners