Tuinen van Stadgenoot

Natuurlijke Vegetaties

Vanaf begin 2012 worden de tuinen van woningcoöperatie Stadgenoot op een duurzame manier onderhouden door Heem-partner de Koninklijke Ginkel Groep. Het luisteren naar de wensen van de bewoners gecombineerd met een duurzame herinrichting en beheer van de tuinen heeft bij dit project zijn vruchten afgeworpen! 

Verschillende tuinen zijn gerenoveerd waarbij gekozen is voor diverse natuurlijke beplantingsvormen. Zo is in twee van deze tuinen gebruik gemaakt van een combinatie van Heem-mengsel, vaste planten en bollen. Door deze mix wordt de bloeitijd verlengd waardoor de bewoners langer van een mooie tuin kunnen genieten. Dat zorgt weer voor een snellere acceptatie bij de bewoners van het natuurlijk beheer van de tuinen.

De bewoners hebben vanaf het eerste moment ook al mee kunnen denken over hoe de tuinen ingericht werden. Door de bewoners al in een vroeg stadium mee te laten denken, worden de tuinen écht van hen.

Naast een natuurlijk beheer wordt ook zoveel mogelijk ingezet op een duurzaam beheer en het hergebruik van materialen. Bomen die omgezaagd moeten worden vanwege een slechte gezondheid worden bijvoorbeeld hergebruikt als picknickbank. Zo wordt zo min mogelijk afval geproduceerd.

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”