Sylvan verrijkt bedrijfstuin met inheemse bloemenpracht

Natuurlijke Vegetaties

Misschien wel een van de mooiste Heem-projecten ligt verscholen achter het bedrijf van Sylvan.
Op het terrein is een wadi uitgegraven en met de uitgegraven grond is een verhoging gerealiseerd. Op deze manier ontstaat er veel variatie. Er groeien dan zowel vochtminnende als droogteminnende soorten op vrij korte afstand van elkaar.

Het project kende wat opstartproblemen. Door het grondverzet en de voedselrijkdom van de grond kwamen storingskruiden als akkerdistel op. Nu alles tot rust is gekomen, heeft er zich een waar natuurgebiedje ontwikkeld. Naast de ingezaaide soorten hebben zich hier ook bijzondere soorten als het zeldzame knolsteenbreek gevestigd.

Lees hier meer

Heem-partner: Jonkers hoveniers
Project: Sylvan
Opdrachtgever: Sylvan
Doel van het project: Heem als onderdeel van bedrijfstuin
Datum van aanleg: voorjaar 2013

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”