Project Landgoed De Klokkenberg

Natuurlijke Vegetaties

De werkzaamheden bij Landgoed De Klokkenberg maken deel uit van het landschapsplan dat is opgesteld door Lodewijk Baljon landschapsarchitecten. Uitgangspunt van het landschapsplan is het landgoed te herstellen in de traditie van de oorspronkelijke opzet en ruimtelijkheid. Onderdeel hiervan is het herstellen van de openheid van het Markdal. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de status van Rijksmonument zijn hierin bepalende factoren.
Tijdens de werkzaamheden bij Landgoed De Klokkenberg is geconstateerd dat de onderlagen locatiespecifiek sterk verschillen in samenstelling en voedselrijkdom. Daarom is er gestuurd op drie typen kruidenvegetaties: kwelgebonden natte hooilanden in het Markdal, rijk bloeiende plukweides onder de boomgaarden en kruidenrijk grasland.
Een groot deel van dit gebied, 8 hectare, is met de hand ingezaaid met gebiedseigen, inheemse kruiden. Het zaaimateriaal is drie groeiseizoenen lang geoogst in de directe omgeving van het landgoed. Na het inzaaien is alles geëgd met een span echte, Belgische trekpaarden. Hierdoor zal de grond op dit nattere deel van het landgoed minder verdichten.

Heem-partner: Koninklijke Ginkel Groep
Project: Landgoed De Klokkenberg, Breda
Doel van het project: Het realiseren van 8 hectare kwelgebonden gras en kruidenvegetatie
Datum van aanleg: najaar 2012

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”