Prachtige Heemvegetatie in de gemeente Teylingen

Natuurlijke Vegetaties

In het voorjaar van 2019 is Eiland Koudehoorn ingezaaid met een meerjarig inheems mengsel.
Heem werkt nooit met standaard mengsels. Elke plek is tenslotte anders en vraagt om een unieke samenstelling, aangepast aan de daar aanwezige milieuomstandigheden.
Zo kijken we onder andere naar floradistrict, bodem en ligging ten opzichte van de zon.
Daarnaast proberen we met ons mengsel aan te sluiten bij bestaande plantenassociaties.
Op deze manier maken we iets wat past in de omgeving en recht doet aan het landschap.
Ook zullen latent aanwezige fauna zoals vlinders en solitaire bijen zich er snel thuis voelen.

Door de aanplant van inheemse struiken zijn bosjes gecreëerd, samen met de natuurlijke oevers in de omgeving maakt het een aantrekkelijk gebied voor moeras- en watervogels.

Project Eiland Koudehoorn is zo niet alleen een mooie plek om te vertoeven, maar levert ook een bijdrage aan het herstel van de biodiversiteit in Nederland.

 

Heem-partner: Koninklijke Ginkelgroep
Project: Eiland Koudehoorn
Opdrachtgever: : Gemeente Teylingen
Doel van het project: verhogen van de beleving en biodiversiteit op het recreatie eiland.
Oppervlakte: 650 m2
Datum van aanleg: 2019

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”