Oer-Hollandse vegetatie bij KPE – Research & Technologie

Natuurlijke Vegetaties, Tijdelijke Natuur

Het project omvat 700 m2 daktuin en 1900 m2 Heem. De plantensoorten zijn afgestemd op de aanwezige, schrale grondslag, er is gestreefd naar een typische duinvegetatie. Daarbij moet je denken aan de afwisseling die de Hollandse duinen bieden, met lage struiken en bloeiende planten. Inspiratiebron was hierbij het natuurgebied de Beer dat in Rotterdam Botlek tot in de jaren vijftig lag. Er is onderzoek gedaan welke kruiden en grassen er groeiden. Onderzoek wees de volgende soorten uit: Vijfdelig Kaasjeskruid, Wilde Marjolein, Avondkoekoeksbloem, Geel Walstro, Middelste Teunisbloem, Stalkaars, Sint Janskruid en Zeepkruid. “Oer-Hollandse planten met oer-Hollandse namen”. Naast de kruiden- en kleurrijke heemvegetatie is door Binder tevens een natuurdak aangelegd en wordt het hemelwater afgekoppeld naar een infiltratiebekken.
Het project werd verkozen tot meest aansprekende Heem-Natuurproject van 2014.

Heem-partner: Binder Groenprojecten
Project: natuurlijke inrichting van de buitenruimte van het hoofdkantoor van KPE – Research & Technologie
Opdrachtgever: KPE – Research & Technologie
Doel van het project: Door toepassing van de combinatie groendak, wateropvang en inheemse kruiden voldoet het project op bijna alle fronten aan de doelstellingen van het Rotterdam Climate Initiative en levert zodoende een mooie bijdrage aan een duurzame leefomgeving.

Oppervlakte: 1900 m2
Datum van aanleg: 2003

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”