Natuurontwikkeling vakantiepark Dunimar (Landal)

Natuurlijke Vegetaties, Natuurtechnisch Advies

De opdrachtgever vakantiepark Dunimar (Landal) in Noordwijkerhout wenste meer beleving van het natuurlijke terrein. Het huidige kruidenbestand én omliggende duingebied had én heeft hiervoor nog steeds voldoende potentie.

De natuurlijke ontwikkeling krijgt meer ruimte door het maaibeleid rigoureus aan te passen. Het terrein wordt daarom niet langer maandelijks gemaaid als gazon, maar wordt alleen in late najaar nog één keer gemaaid. De kruiden krijgen zo de kans om te bloeien, zodat als bijna vanzelf meer natuur op het terrein kan ontstaan. Een interessant proces, ook volgens opdrachtgever Dunimar die positief en enthousiast is. Zo bleek ook tijdens de monitoring met Gert-Jan Koopman. ‘Geweldig, om met zo’n expert mee te kijken naar de soorten die allemaal al op ons terrein bloeien’. Slangekruid, teunisbloem en reigersbekje, mooie soorten die goed vertegenwoordigd zijn op het terrein. Hoek Hoveniers heeft met dit project de tweede prijs behaald tijdens de verkiezing “Heem project van het jaar 2014”. ‘Een project met lef waarbij een mooi resultaat is gecreëerd door het gebruiken van de natuurlijke ondergrond’, aldus de jury. Natuurontwikkeling hoeft niet altijd gezaaid te worden en geeft door de specialistische kennis van de Heem specialist een gevarieerd resultaat.

Heem-partner: Hoek Hoveniers
Project: vakantiepark Landal Dunimar
Opdrachtgever: Landal Dunimar
Doel van het project: ontwikkeling natuurlijke vegetatie op het vakantiepark
Datum: wijziging van onderhoud juni 2012

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”