Natuurlijke vegetatie langs de oever van Spoorpark-Noord Amsterdam

Natuurlijke Vegetaties

Stukje natuur midden in de hoofdstad.

De heemvegetatie langs de oever van Spoorpark-Noord in Amsterdam is in het najaar van 2019 ingezaaid door de Koninklijke Ginkelgroep d.m.v. een hydroseeding methode. Hierdoor werd uitspoeling van zaden op de schuine waterkanten voorkomen. Voor het eerste groeiseizoen is de opkomst van de ingezaaide soorten al aanzienlijk. Veel soorten zijn tot bloei gekomen in het eerste jaar. Naast de eenjarige soorten zoals Grote klaproos en Reukloze kamille zijn ook Grote kattenstaart, Peen, Zeepkruid en Knoopkruid bloeiend waargenomen.

Doordat er bij de aanleg een natuurvriendelijke oever is gerealiseerd zijn er verschillende milieu gradiënten ontstaan. Dit creëert mogelijkheden voor een extra diverse vegetatie. Zo kunnen vochtminnende soorten (bv. Moerasandoorn of Grote wederik) op relatief korte afstand voorkomen van droogte-resistente soorten (bv. Muizenoortje of Duizendblad).

En dat allemaal in Amsterdam!

Heem-partner: Koninklijke Ginkelgroep
Project: Spoorpark-Noord Amsterdam
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Doel van het project: Natuurvriendelijke oever met bloemrijke vegetatie in stadspark
Oppervlakte: 2500 m2
Datum van aanleg: najaar 2019

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”