Natuurdak en omgeving van BP Raffinaderij Rotterdam

Natuurlijke Vegetaties

Met het juiste advies, een geschikte aanleg én het juiste beheer hebben we de oorspronkelijke, natuurlijke begroeiing – en indirect het bijbehorende dierenleven – teruggebracht. We hebben gestreefd naar een typische duinvegetatie, maar daarbij moet men niet denken aan het cliché van helwit zand met helmgras. Hollandse duinen bieden van nature veel meer afwisseling.
Op het dak van het hoofdkantoor en op de duinheuvel naast het gebouw zijn vooral kruidensoorten aangebracht, overlopend naar middelhoge bossages op het lager gelegen entreeniveau. Vooraf hebben we onderzocht welke kruiden en grassen er groeiden in het natuurgebied de Beer, dat hier in de Rotterdam Botlek tot in de jaren vijftig lag.
Al in het eerste groeiseizoen gaf de ingezaaide vegetatie een kleurrijk en natuurlijk beeld en een grote variëteit aan planten- en diersoorten. Deze biodiversiteit zal in de toekomst alleen maar toenemen.
In het voorjaar van 2012 zijn er drie bijenkasten geplaatst. In het najaar is daarvan in de hal van het hoofdkantoor de eerste BP-honing geslingerd en door de imker verwerkt.
Ook in het 2013 ontwikkelt het BP-groendak zich fantastisch. Mede dankzij de uitgezette bijenvolken op het dak.
Het gebouw gaat geheel op in haar natuurlijke omgeving.
Niet voor niets beloond met de Green-Building-Award 2012!

Heem-partner: Binder Groenprojecten
Project: natuurlijke inrichting van het dak en de duinomgeving van het hoofdkantoor van de BP Raffinaderij in Rotterdam
Opdrachtgever: BP
Doel van het project: een natuurlijke inrichting creëren van het BP-terrein en -kantoordak
Oppervlakte: 26.000 m2
Datum van aanleg: 2011

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”