Natuur in het centrum van Boxmeer

Natuurlijke Vegetaties

Gemeente Boxmeer neemt niet alleen vooruitstrevende klimaat-adaptieve maatregelen, maar zet ook in op biodiversiteit.

De gemeente Boxmeer is een vooruitstrevende gemeente op het gebied van biodiverse én klimaatadaptieve maatregelen. Een mooi voorbeeld waarin beide maatregelen optimaal zijn toegepast is het Hoogkoorplein in Boxmeer.

Onder het plein liggen waterbergingskelders ter grote van twee olympische zwembaden.
Op het plein zijn twee grote wadi’s gerealiseerd waarvan één is voorzien met het GreentoColour concept, en één met het Bonte Berm concept. Tevens zijn er twee insectenhotels geplaatst.

Naast de waterberging zorgt het groen ook voor verkoeling van het plein.
Zo gaan leefbaarheid en biodiversiteit hand in hand samen.

Heem-partner: Jonkers
Project: Hoogkoorplein Boxmeer
Opdrachtgever: Gemeente Boxmeer
Doel van het project: modernisering van het plein door biodiverse én klimaatadaptieve maatregelen
Oppervlakte: 1450 m2
Datum van aanleg: voorjaar 2021

 

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”