Biodiversiteit op het dak van Land in Zicht

Natuurlijke Vegetaties

In opdracht van de VvE van Land in Zicht is de Ginkel Groep gevraagd het gecultiveerd groen om te vormen naar inheems groen met veel aandacht voor biodiversiteit.
Hiervoor is het gazon doorgezaaid met een op maat samengesteld mengsel van inheemse bloemen
en zijn de traditionele vaste planten vervangen voor inheemse. Er is gekozen voor een lage plantdichtheid zodat de omringende Heem-vegetatie zich uitbreidt in de vaste plantenvakken.

Ook is er een insectenhotel geplaatst, en dit alles op het dak!

Inmiddels heeft zich er een prachtige Heem-vegetatie ontwikkeld met 41 soorten.

Heem-partner: De Koninklijke Ginkel Groep
Project: Land in Zicht
Opdrachtgever: VvE van Land in Zicht
Doel: verhogen van belevingswaarde en biodiversiteit
Oppervlakte: 1200 m²
Datum van aanleg: 2019

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”