Kasteel Blitterswijck

Natuurlijke Vegetaties

Het terrein (met name de oude gracht) rondom het voormalige kasteel Blitterswijck is na de oorlog opgevuld met divers materiaal. Dit heeft geresulteerd in een zeer gevarieerde vegetatie die eigenlijk niet in het Maasdal thuis hoort. Het terrein was sterk verruigd en overgroeid met o.a. Koebraam. Met een gericht beheer is dit een zeer bloemrijke vegetatie geworden met een interessante fauna.

Heem-partner: Jonkers hoveniers.
Project: kasteel Blitterswijck
Opdrachtgever: gemeente Meerlo-Wanssum, later opgegaan in de gemeente Venray
Doel van het project: maximale bloemrijkdom om deze ruïne aantrekkelijker te maken voor bewoners en passanten. Tevens voedselbron voor naastliggende imkerij.
Oppervlakte: 13,45 are.
Datum van aanleg: november 2007

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”