Heidevegetatie voor zandhagedis in Wolfheze

Natuurlijke Vegetaties

Bij een bouwproject in Wolfheze gaat leefgebied van zandhagedissen verloren. Om dit verlies te compenseren wordt een nieuw gebied met heide ingericht. Kennis van Heem komt daarbij goed van pas: heide lijkt gewoon heide, maar niets is minder waar.

Op de plek van een oude houtzagerij in Wolfheze zijn plannen voor een nieuwe woonwijk. Nu leven er zandhagedissen. Daarom moet eerst een geschikt gebied ter compensatie worden ingericht.

Dat gebied werd iets verderop gevonden: zo’n 1,3 hectare. Een perceel dat grenst aan de heide en het bos, en daarom veel potentie heeft. Behalve zandhagedissen zullen ook ringslangen en hazelwormen zich thuis voelen in het gebied.

Luchtfoto met locatie van het perceel.

Elke heide is anders

Zandhagedissen zijn vooral aan heide gebonden. Heide lijkt gewoon heide, maar het hangt bijvoorbeeld sterk van de vochtigheid ter plaatse af welke soorten goed aanslaan. Heem doet altijd goed vooronderzoek naar de lokale omstandigheden, van bodem tot vegetaties in de omgeving. Heem stelde voor dit gebied een passend mengsel voor schrale droge heideterreinen samen, met onder meer struikhei en pijpenstrootje. Een inheemse vegetatie die goed kan groeien in dit gebied, bijdraagt aan de biodiversiteit en aansluit bij het omliggende bos- en heidelandschap.

Precies afgraven op het oog

Onze RANOX-partner Van de Haar Groep stond voor de praktische uitvoering aan de lat. De inrichting van het gebied luistert nauw. Om heidevegetatie te kunnen ontwikkelen is schrale grond nodig. Het perceel heeft echter een rijke toplaag. Die toplaag is soms 40 en soms 60 centimeter diep. Afgraven is maatwerk, waarbij uitvoerder en ecoloog op het oog zoeken naar de schrale laag. Van de Haar heeft veel ervaring met dit soort projecten en weet precies tot welke laag ze moeten afgraven: niet te veel en niet te weinig. Zo weten we zeker dat de heidevegetatie goed tot ontwikkeling komt.

Graafmachine graaft in de bodem.

Puntjes op de i

Om het nieuwe gebied helemaal af te maken legt Van de Haar ook nog broeihopen voor ringslangen  aan, net als stobbenwallen, stammen en bremstruwelen als beschutting voor dieren in het gebied. Ecologen zullen de zandhagedissen op het bouwterrein afvangen en overzetten voordat de bouw van start gaat.

 

Het ontwerp van het terrein is van Faunus Nature Creations.  Natuurinclusief doet de ecologische begeleiding.

Foto’s: Guy Ackermans

 

Heem-partners: Van de Haar Groep
Project: Heidevegetatie in Wolfheze
Opdrachtgever: Van Wanrooij
Doel van het project: natuurcompensatie
Oppervlakte: 1,3 hectare
Datum van aanleg: najaar 2022

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”