Heemvegetatie Dijkskruin Cuijk

Natuurlijke Vegetaties

Ten behoeve van de ontwikkeling van het plan werd de oude heesterbegroeiing tussen het fiets- en voetpad afgevoerd. Daarna werd een nieuwe zandige toplaag aangebracht waarop de definitieve Heemvegetatie met een-, twee, en overblijvende soorten is ingezaaid. De verbinding met het buitengebied de Kraaijenbergse Plassen zorgt voor een verhoogde natuurwaarde.

Heem-partner: Jonkers Hoveniers
Project: Dijkskruin Cuijk
Opdrachtgever: Gemeente Cuijk
Doel van het project: Vervangen van oude heesterbeplanting en  het creëeren van een natuurlijke dooradering in de wijk.
Oppervlakte: 2500 m2
Datum van aanleg: voorjaar 2019

 

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”