Heem vegetatie op RKB begraafplaats Groenlo

Natuurlijke Vegetaties

Natuurlijke vegetatie op begraafplaats in de Achterhoek!

De heem vegetatie achter op de begraafplaats in Groenlo is in 2018 aangelegd. De vegetatie die tot ontwikkeling komt representeert heel mooi het bodemprofiel van de omgeving: schrale, kalkloze zandgronden! Soorten die goed tot gedijen zijn Hazenpootje, Zandblauwtje, Gewoon biggenkruid en Grasklokje. Het beeld van de vegetatie werd in mei en juni gedomineerd door Gewone margrieten. Aangezien deze plant zich voornamelijk gedraagt als tweejarig, is dit een goeie indicator dat deze vegetatie in het tweede ontwikkelingsjaar zit. Verder is de diversiteit groot; voorbeelden zijn Knoopkruid, Peen, Vijfdelig kaasjeskruid en Vertakte leeuwentand. Door het schrale karakter komen er nagenoeg geen storingskruiden in voor. Echter is de grootste bedreiging voor deze vegetatie dat de periodes van droogte in lengte en intensiteit toenemen.

Heem-partner: Koninklijke Ginkelgroep (Vestiging Oost)
Project: Stichting R.K. Begraafplaats Groenlo
Opdrachtgever: R.K.B. Groenlo
Doel van het project: Natuurlijk begraven en beleving bezoekers
Oppervlakte: 1500 m2
Datum van aanleg: 2018

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”