Uitbreiding vlinderbiotoop in Haaren

Natuurlijke Vegetaties

In het kader van Countdown 2010 heeft de gemeente Haaren de vlinder verkozen tot ‘ambassadeursoort’. Hiertoe is, met subsidie van de provincie Noord-Brabant, zestien kilometer wegberm ingezaaid met drie verschillende rijk bloeiende kruidenmengsels. De samenstelling daarvan is afgestemd op het inzaaien van waardplanten voor specifieke
vlindersoorten (zoals de Grote pimpernel voor het pimpernelblauwtje).
Naast voedsel voor rupsen en vlinders biedt het kruidenmengsel ook mogelijkheden voor het overwinteren van de eipakketten, rupsen en poppen. Om deze ontwikkelingsstadia te sparen, wordt op kansrijke plaatsen circa 25 % van de vegetatie in het najaar niet gemaaid.

Heem-partner: Van Helvoirt Groenprojecten
Project: uitbreiding vlinderbiotoop
Doel van het project: uitbreiden van de biotoop voor vlinders in het algemeen en het pimpernelblauwtje in het bijzonder
Oppervlakte: 1600 are
Datum van aanleg: najaar 2009

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”