Gemeente Maasdriel kiest voor biodiversiteit

Natuurlijke Vegetaties

De gemeente Maasdriel heeft in 2020 op vier locaties aan haar doelstelling biodiversiteit gewerkt. In bermen van Kerkdriel, Rossum en Ammerzoden is een natuurlijke HEEM vegetatie aangelegd om de soortenrijkdom te vergroten. De gemeente hecht eraan inheemse en gebiedseigen gewassen toe te passen en heeft hiermee voor een groter aantal dier- en insectensoorten een aantrekkelijke leefomgeving gecreëerd. Het beeld wordt nu nog gedomineerd door eenjarige soorten. Volgend seizoen zullen de overblijvende soorten het overnemen.

Eén locatie in Kerkdriel is als buurtinitiatief door bewoners uitgevoerd. Op deze plek zijn naast kruiden ook bloembollen ingeplant. Van de Haar Groep heeft de bewoners geassisteerd en waar nodig van advies voorzien. Op de andere drie locaties is het aanbrengen van de natuurlijke vegetatie door Van de Haar Groep uitgevoerd. De groep is al ruim vijftien jaar verantwoordelijk voor het onderhoud in de gemeente Maasdriel.  Als partner van Heem beschikt Van de Haar Groep over meer dan tien jaar ervaring in natuurontwikkelingsprojecten. We hebben hierdoor een bovengemiddelde expertise om natuurlijke buitenruimtes met een grote ecologische diversiteit te realiseren, beheren en onderhouden. Het gaat daarbij onder meer om kennis van inheemse en kruidenrijke vegetaties en kennis van de samenhang tussen flora- en faunaleefgemeenschappen.

Heem-partner: Van de Haar Groep
Project: Heem in Maasdriel
Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel
Doel van het project: vergroten van de natuurlijke vegetatie van bermen binnen de bebouwde kom
Oppervlakte: 4410 m2
Datum van aanleg: voorjaar en najaar 2020

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”