Een ware bloemenoase op Kijkduinpark

Natuurlijke Vegetaties, Natuurtechnisch Advies

In 2015 is Hoek gestart met het dagelijks onderhoud de voor opdrachtgever VVE Kijkduinpark. Het vakantiepark in Den Haag ligt aangrenzend aan de duinen en beschermde natuurgebieden. De VVE heeft de wens uitgesproken om het park gefaseerd om te vormen naar een park dat past bij de omliggende natuur.

Het hiervoor opgestelde bedrijfsnatuurplan vormt de leidraad voor deze omvorming en het onderhoud. Centraal staat het stimuleren van de oorspronkelijke natuur met speciale aandacht voor de vegetatie. In het plan wordt de overgang van duinpark aan zee naar duin en bos verder uitgewerkt.

Nu vijf jaar later het kappen is afgerond ontstaat er een ware bloemenoase. Dit soort ingrepen en de begeleiding van natuurlijke processen na de kap kan alleen door deskundigen en een VVE met visie.

 

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”