Een natuurlijke woonomgeving in Strijp

Natuurlijke Vegetaties

Het project heeft een magere start gehad, maar voldoet inmiddels volledig aan het gestelde doel. Hoewel er weinig biomassa is, is het een rijk bloeiende, soortenrijke vegetatie met weinig storingskruiden.
Voorkomende soorten zijn (onder andere) Echt duizendguldenkruid, Grote centauri, Grote kaardebol, Grote pimpernel, Grote ratelaar, Heelblaadjes en er is een spontane ontwikkeling van Kantig hertshooi, Steenanjer, Wilde marjolein, Brede orchis en Rietorchis .
Het project trekt veel insecten, waaronder Grote groene sabelsprinkhaan, Sikkelsprinkhaan, Veldsprinkhaan, Aardhommel, Akkerhommel, Franse wesp, Blauwtje, Gewoon spitskopje, Groot koolwitje, Icarusblauwtje, St. Jakobsvlinder en Tijger- of Wespspin. Maar ook worden er aan het eind van de zomer veel zaden etende vogels waargenomen als Kneu en Putter die zich te goed
doen aan de zaden van Grote centaurie en Grote kaardebol.

Heem-partner: Jonkers hoveniers
Project: Strijp, een verlaagde zone tussen bebouwde woonterp en het landschap
Architect: Elings Landschapsarchitecten
Opdrachtgever: Gemeente Laarbeek
Doel van het project: vorming van een natuurlijke, groene long om het effect van de cultuurhistorische woonterp te versterken en de natuur de woonwijk in te krijgen
Oppervlakte: 64,15 are
Datum van aanleg: april 2005

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”