Een natuurlijke oever in het Ringovenpark in Panningen

Natuurlijke Vegetaties

Meer biodiversiteit, dat was de wens van de gemeente Peel en Maas!
De locatie die de gemeente daarvoor op het oog had was  de oever van het Ringovenpark in Panningen.
Samen met Jonkers heeft Heem naar de mogelijkheden gekeken een natuurlijke oevervegetatie te ontwikkelen.

Vooraf aan het inzaaien van de kruidenvegetatie werd door de grassen te verwijderen een zo schraal mogelijke startsituatie gecreëerd. De hoogteverschillen in de vorm van taluds, oeverwallen en open vlaktes zorgen voor verschillende microklimaten, hierop is de soortensamenstelling afgestemd.

Van belang is dat de soortensamenstelling van het mengsel herkenbaar is en past in de omgeving, je zou kunnen spreken van een streekeigen samenstelling. Dat betekent dat de ingezaaide planten er vroeger ook al voorkwamen. Zo doen we niet alleen recht aan de eigenheid van het gebied, maar bieden we ook een leefomgeving voor onze insecten, vogels en kleine zoogdieren, zoals egels.
Ze vinden hier hun voeding, kunnen zich verschuilen en planten zich er voort.

Een grote biodiversiteit is belangrijk. Zo zijn insecten nodig voor de bestuiving van ons voedsel en helpen vogels bij de bestrijding van muggen en de eikenprocessierups.

Heem-partner: Jonkers
Project: Oevervegetatie Ringovenpark in Panningen
Opdrachtgever: Gemeente Peel en Maas
Doel: Verhogen van de biodiversiteit door de aanleg van een natuurlijke oever.
Oppervlakte: 3214 m2
Datum van aanleg: najaar 2021

 

 

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”