Een Bonte Berm bij het station in Dieren

Natuurlijke Vegetaties

Onder de merknaam de Bonte Berm is bij station Dieren een kruidenrijke vegetatie met bloembollen ontwikkeld.

Biodiversiteit in de stedelijke omgeving wordt als steeds belangrijker ervaren. En dat is het ook! Willen we daadwerkelijk onze steden leefbaar houden, dan zullen we moeten kiezen voor duurzame groenvormen met een hoge biodiversiteit.

Het verbeteren van de biodiversiteit gebeurt al, bijvoorbeeld door gazons minder vaak te maaien zodat bloemen meer kans krijgen, of door gazons in te zaaien met een inheems bloemenmengsel.

Om de biodiversiteit nog verder te vergroten, met name in het vroege voorjaar, is het concept De Bonte Berm ontwikkeld. Binnen dit concept worden zorgvuldig gekozen, inheemse bloemenmengsels gecombineerd met geselecteerde bollenmengsels. Hiermee creëren we een vegetatie die tot wel acht maanden bloeit, weinig onderhoud vraagt en een grote biodiversiteit heeft. Tevens wordt met deze combinatie de seizoensbeleving versterkt.

Heem-partner: De Koninklijke Ginkel Groep
Project: Bonte Berm station Dieren
Opdrachtgever: gemeente Rheden
Doel: Het verhogen van de biodiversiteit en de belevenis voor mensen.
Oppervlakte: 1000 m2
Datum van aanleg: 2019

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”