DHL in Weert voorzien van een Heem vegetatie.

Natuurlijke Vegetaties

Dat je op bedrijventerreinen veel meer kunt dan inrichten met standaard groen, bewijst DHL in Weert. Op het bedrijventerrein Kampershoek werd de uitbreiding van het bestaande distributiecentrum voor DHL geheel volgens BREEAM-richtlijnen uitgevoerd.
Op het buitenterrein is bewust gekozen voor inheemse flora, fauna.

Econsultancy kreeg de opdracht een ecologisch onderzoek uit te voeren en Jonkers heeft de resultaten  uit de onderzoeken samengevoegd in een ontwerp met optimaal potentieel voor flora- en faunasoorten, zonder verlies van functionaliteit.

Om de ecologie op het terrein te bevorderen zijn er dan ook voorzieningen aangebracht die het duurzaam medegebruik van planten en dieren stimuleren. Zoals nestkasten,  een huismustil, een vleermuispaalkast, takkenrillen, insectenhotels en faunatunnels.

Uit de omgeving zijn waarnemingen van de teunisbloempijlstaart bekend, een nachtvlinder die is opgenomen in de habitatrichtlijn bijlage IV. Hiermee is de soort beschermt op Europees niveau.
Bij de inrichting is er specifiek gekeken naar de behoefte van deze nachtvlinder.
In het zadenmengsel is dan ook teunisbloem opgenomen één van de waardplanten.

Heem-partner: Jonkers
Project: DHL Weert
Samenwerkingspartner: DHL, Wijnen Bouw en Econsultancy
Doel van het project: Het verhogen van de beleving en biodiversiteit rondom het distributiecentrum.
Oppervlakte: 2000 m2
Datum van aanleg: 2022 eerste fase 2023 tweede fase

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”