De jachthaven in Herten zet in op biodiversiteit

Natuurlijke Vegetaties

Ten zuiden van Roermond aan de Maas ligt de jachthaven Roermond City Marina van Maasplassen Herten bv

Het is een prachtige omgeving, ontstaan door de zand- en grindwinning. Vanuit de opdrachtgever is de wens geuit de biodiversiteit te verhogen en het beeld te verfraaien. Vanuit Heem is er samen met Jonkers een plan opgesteld. Als basis hiervoor kijken we als eerste naar het floradistrict en voeren een inventarisatie van de aanwezige vegetatie uit.
Doel hiervan is zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de van nature voorkomende vegetatie.

De jachthaven ligt in het fluviatiel district. Dit plantendistrict herbergt, naast planten die een voorkeur geven aan rivierklei, een specifieke groep: de zogeheten Stroomdal flora. Deze groep bestaat uit ongeveer 250 soorten die zich vanuit Midden-Europa langs de rivieren hebben verspreid. Een aantal van deze soorten troffen we dan ook bij onze inventarisering.

Kijken we naar de plantenassociatie, heeft het Glanshaververbond misschien wel haar zwaartepunt in het fluviatiel district. Zij is in grote mate door menselijk handelen (maai/hooibeheer) ontstaan. Je treft de associatie daarom veelvuldig langs wegen, spoor- en rivierdijken, maar ook in hooilanden. In het voorjaar wordt deze associatie gedomineerd door rozetplanten en vlinderbloemigen, in de zomer nemen de grassen en soorten uit schermbloemenfamilies het over.

Ondanks zijn korte ontstaansgeschiedenis heeft het Glanshaververbond opmerkelijk veel kenmerkende soorten als Glad Walstro, Gele Morgenster, Groot Streepzaad en Pastinaak. Minder algemene soorten zijn Grote Bevernel, Karwijvarkenskervel, Beemdkroon en Beemdooievaarsbek. Zeldzame soorten zijn onder andere Rapunzelklokje, Bermooievaarsbek en Graslathyrus.

De soorten van het Glanshaververbond, samen met de stroomdal soorten, zijn dan ook gebruikt als zaaimengsel. De soorten zullen tijd nodig hebben, het beeld zal zich in de komende seizoenen ontwikkelen.

Heem-partners: Jonkers
Project: Jachthaven Roermond City Marina van Maasplassen Herten bv
Opdrachtgever: eigenaar Jachthaven
Doel van het project: het creëren van een bloemrijke vegetatie en het verhogen van de biodiversiteit
Oppervlakte: 19500 m²
Datum van aanleg: najaar 2021

 

 

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”