De Groene Vallei

Natuurlijke Vegetaties

Met deze groenzone wordt niet alleen invulling gegeven aan het groen in de wijk. Ook ecologische en waterhuishoudkundige doelen spelen een belangrijke rol. Als een van de eerste gemeenten maakt Boxtel de keuze om autochtone bomen en heesters aan te planten. Voor de kruidenlaag is gekozen voor het genotypisch inheems zaad van Heem. Hiermee gaat de groenzone een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzaam landschappelijke inpassing van deze woonwijk.

Heem-partner: Jonkers Hoveniers
Project: natuurontwikkeling in de woonwijk De Groene Vallei te Boxtel
Opdrachtgever: Gemeente Boxtel
Doel van het project: door middel van een groenzone invulling geven aan de groene long van de wijk
Oppervlakte: 127 are
Datum van aanleg: voorjaar 2009

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”