Dakakker Rotterdam

Natuurlijke Vegetaties

De Heem vegetatie op de Dakakker is gerealiseerd door Binder. Het dagelijkse beheer wordt gedaan door het Milieucentrum Rotterdam en vele enthousiaste vrijwilligers. De inheemse kruiden leveren niet alleen voedsel voor de twee bijenvolken op het dak, die op hun beurt voor de bestuiving van groenten en fruit zorgen, ze zorgen ook voor meer biodiversiteit. Daarmee draagt de heemvegetatie bij aan meer natuurlijke vijanden van schadelijke insecten voor groenten en fruit.
De Heemkruiden zijn door het Milieucentrum Rotterdam ook opgenomen in een speciaal ontwikkeld educatieprogramma voor basisschoolleerlingen uit de omliggende wijken. Onder de aansprekende Rotterdamse naam ‘Dakennie’ leren de kinderen op een speelse manier wat de betekenis is van natuur en voedsel in de stad. De kinderen maken met het Heem zaadbommen die ze verspreiden in de stad. Met Heem wordt hiermee een belangrijke bijdrage geleverd aan de bewustwording van het belang van natuur in de stad en de biodiversiteit vergroot.

Heem-partner: Binder
Project: Dakakker Rotterdam
Opdrachtgever: Rotterdams Milieucentrum, Ontwerpbureau ZUS en projectontwikkelaar CODUM
Doel van het project: Verhogen van de biodiversiteit, maatschappelijk draagvlak, burgerparticipatie en natuureducatie. Het stimuleren van natuurlijke vijanden voor de schadelijke insecten van de eetbare groenten en fruit.
Oppervlakte: ca . 25 m2
Datum van aanleg: 2012

Voor meer informatie lees hier de publicatie in vakblad Groen.

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”