Braakliggend terrein wordt ontmoetingsplek in de natuur

Natuurlijke Vegetaties

Wijkoverleg Venlo Oost is een actieve groep wijkbewoners die de wijk een warm hart toedraagt en het sociale gevoel in de wijk naar een hoger plan wil tillen. Van de gemeente Venlo kregen zij subsidie om het braakliggende Marianum-terrein tijdelijk een nieuwe bestemming te geven. Jonkers hoveniers is gevraagd om bij de invulling hiervan te assisteren.

Naast een speelmogelijkheid voor kinderen en een uitlaatterrein voor honden is er een bloemenweide gerealiseerd.
Voor de aanleg hiervan zijn de bestaande zoden afgeschraapt en is de grond met een rotorkopeg geëgd. Samen met bewoners is voor het eerste groeiseizoen Phacelia gezaaid. Phacelia is een geliefde plant onder imkers vanwege de nectar. Door zijn massale bedekking krijgt onkruid geen kans en kan de bodem tot rust komen. In het najaar na het eerste groeiseizoen is het definitieve mengsel gezaaid.

Lees hier meer

Heem-partner: Jonkers hoveniers
Project: Heem vegetatie Marianumplein
Opdrachtgever: Gemeente Venlo
Doel van het project: Ontmoetingsplek in de natuur als tijdelijke nieuwe bestemming op braakliggend terrein.
Oppervlakte: 3.800 m2
Datum van aanleg: voorjaar 2014

Het project is niet meer in onderhoud bij Jonkers, maar wordt nu beheerd met mensen die een achterstand tot de arbeidsmarkt hebben. Een mooie opvolging!

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”