Bloemrijke bermen in de Duin- en Bollenstreek

Natuurlijke Vegetaties

H+N+S Landschapsarchitecten maakte samen met de Koninklijke Ginkel Groep een visie voor bloeiende bermen in de Duin- en Bollenstreek. De Ginkel Groep werkt nu samen met JUB Holland aan de uitwerking: de eerste berm is ingezaaid. De basis voor de bermen is een gebiedseigen, bloemrijk heemmengsel: als een goudgele, ecologische dooradering van het landschap. Een bloeiend netwerk langs de wegen verbindt en benadrukt straks eenheid én diversiteit op de schaal van het landschap. Bijzondere onderdelen krijgen een eigen accent en voegen ecologische waarde toe: bij de duinen duinvegetatie met plukken struweel, in de zanderijlandschappen hagen en bij landgoedclusters verwilderingsbollen in paarsblauwe tinten. De Groene Cirkel Bijenlandschap doet met WUR verdiepend onderzoek naar de meest kansrijke plekken voor natuur.

Wilt u hierover meer weten? Neem gerust contact op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek, of download onze informatie Heem en bollen informatieblad

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”