Bloemrijke bermen gemeente Zeeland

Natuurtechnisch Advies

Voor de gemeente Zeeland monitoren we sinds 2018 een aantal ingezaaide bermen.
Het einddoel van de berm varieert van een rijk bloeiende berm met inheemse kruiden tot heide.
De inheemse kruiden zijn ondanks de droge zomers van 2018 en 2019 goed opgekomen. We zien aantrekkelijke soorten voor het insectenleven, zoals cichorei, knoopkruid, zwarte toorts, duizendblad en margriet. De heide laat nog op zich wachten, maar ook in deze bermen ontbreekt het niet aan rijk bloeiende soorten als grote tijm, zandblauwtje, hazenpootje, kleine leeuwentand en sint-janskruid.

Bermen zijn heel belangrijk voor insecten, met name in het agrarische cultuurlandschap, waar ze vaak een laatste toevluchtsoort zijn. De bermen vormen een verbindingsroute en zogenaamde stepping stones. Op deze manier levert de gemeente Zeeland een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de leefomgeving van insecten.

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”