Bloemen voor bijen en insecten in de achtertuin

Natuurlijke Vegetaties

In opdracht van de familie Van Strien heeft Jonkers hoveniers een bloemrijke vegetatie ontwikkeld in de achtertuin.

Hiervoor is de bestaande graszode afgeschraapt en de ondergrond voorzichtig en heel oppervlakkig gerotorkopëgd. Er zijn inheemse soorten gebruikt die welig bloeien en veel insecten aantrekken.
Aanvankelijk verschenen er nogal wat minder gewenste soorten, zoals Ridderzuring en Akkerdistel, maar met goed beheer heeft er zich waardevolle vegetatie kunnen ontwikkelen.

In het onderhoud is de rietkraag wel steeds kort gehouden voor het zicht.
Door de overgang van een vochtig naar een droog gedeelte is er variatie in diverse soorten, zoals kattenstaart op vochtige gedeeltes en knoopkruid, avondkoekoeksbloem en zwarte toorts op droge grond. Dit project is nog steeds in successie, maar geeft al een zeer positief beeld.

Heem-partner: Jonkers hoveniers
Project: Bloemrijke inrichting achtertuin met Heem
Opdrachtgever: Familie Van Strien, Raamsdonksveer
Doel van het project: Meer bloei voor de honingbijen en stimuleren van de biodiversiteit in zijn algemeenheid.
Datum van aanleg: Maart 2019

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”