Bloemen en bier

Natuurlijke Vegetaties

Bij de Bavaria-fabriek is het talud van het terrein ingezaaid met een passend mengsel.
De grond van het talud was afkomstig van een uitgegraven sloot, wat in de eerste jaren van het project tot veel verrijking en verruiging leidde.

Door consequent beheer (maaien en afvoeren) is de grond verarmd en zien we nu een vegetatie met kruiden als schermhavikskruid, sint-janskruid en zwarte toorts. Op vlakke gedeeltes richting de sloot tref je nu op veel plekken rietorchis, grote ratelaar en kleverige ogentroost aan.
Hoewel er niet gericht gemonitord wordt op insecten, worden er veel soorten gezien.

Heem-partner: Jonkers hoveniers
Project: Heem vegetatie Bavaria Lieshout
Opdrachtgever: Gemeente Laarbeek
Doel van het project: Het stimuleren van de biodiversiteit
Oppervlakte: 5350 m2
Datum van aanleg: Voorjaar 2003

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”