Baarle-Nassau

Natuurlijke Vegetaties

Vanwege de aanleg van een rondweg rondom Baarle-Nassau moest er ter compensatie nieuw leefgebied aangelegd worden voor beschermde soorten als de steenuil en de vinpootsalamander. Hiervoor zijn amfibieënpoelen aangelegd en is landhabitat geschikt gemaakt. Het landhabitat is ingezaaid met een heemmengsel om zo de streekeigen vegetatie terug te laten komen. Een jaar na aanleg werd al zichtbaar dat dit resultaat gehad heeft. Zo zijn soorten als zandblauwtje, grote pimpernel en gewone brunel teruggevonden. Gedurende drie jaar wordt de ontwikkeling van de poelen en omliggend landbiotoop gemonitord. We kijken nu al uit naar de laatste resultaten!

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”